Tag: นมวัว กับ นมถั่วเหลือง แตกต่างกันอย่างไร

ระหว่าง นมวัว กับ นมถั่วเหลือง นมชนิดไหนดีกว่ากัน ใครเคยสงไสบ้าง?

ระหว่าง นมวัว กับ นมถั่วเหลือง นมชนิดไหนดีกว่ากัน ใครเคยสงไสบ้าง?

ผมเป็นคนนึงครับที่ชอบดื่มนมวัวเป็นประจำทุกวัน โดยปกติผมจะชอบซื้อนม ไทย-เดนมาร์ค หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า "นมวัวแดง" ที่บอกนี่คือไม่ได้มีเจตนาจะมาโฆษณ ...