Tag: โรคหูด สาเหตุ

โรคหูดคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร?

โรคหูดคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร?

โรคหูด เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เรียกว่า human papillomavirus ซึ่งสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งโดยการสัมผัส การแบ่งชนิดของหู ...