Tag: โรคแผลริมแข็ง

โรคแผลริมแข็ง เกิดจากอะไร?

โรคแผลริมแข็ง เกิดจากอะไร?

โรคแผลริมแข็ง โรคแผลริมแข็งเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อชนิดเดียวกันกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคซิฟิลิส ซึ่งเจ้าเชื้อนี้มีชื่อเรียกว่า “ ทริพโพนีมา พาลลิด ...